GDPR & Integritetspolicy

GDPR & Integritetspolicy

Personuppgifter och integritetspolicy

PÅ JOBBKAFFE BRYR VI OSS OM DIG OCH OM ALLA VÅRA KUNDER. HÄR NEDAN FINNER DU VÅR SEKRETESSPOLICY HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER.

Jobbkaffe är personuppgiftsansvarig och förvaltar webbplatssökarnas personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. Webbplatssökarnas kontaktuppgifter används för att Jobbkaffe ska kunna uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser mot denne.

Vi värnar om och respekterar din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och eftersträvar alltid högsta möjliga nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Jobbkaffe samlar in och använder personuppgifterna du ger oss. Vår policy beskriver även hur vi samlar in dessa uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt. Den beskriver också dina rättigheter. Kontakta oss gärna om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och med integritets- och dataskydd. Du når oss på nedanstående adress. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler samt våra interna riktlinjer och rutiner.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Jobbkaffe är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas via vårt kontaktformulär här

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in information som du lämnar till oss på vår webbplats när du t.ex.:

  • Fyller i något av våra formulär
  • Skriver i chatten
  • Skickar in en förfrågan via vår tjänst
Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Jobbkaffe samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna utföra de tjänster vi erbjuder. Personuppgifter är alla slags uppgifter som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person. Vanliga personuppgifter är namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter. Andra personuppgifter kan t.ex. vara bilder och ljudupptagningar.

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan användas för att kunna leverera en tjänst du har bett oss om hjälp med, för att kunna förse dig med relevanta offerter eller för att skicka e-post med relevant information. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik.

Användares rättigheter till rättelse, radering m.m.

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som vi lagrar och behandlar samt hur vi lagrar och behandlar dessa. Informationen kan erhållas på din begäran, gratis en gång per kalenderår. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad. Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning. Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du här: https://www.datainspektionen.se

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider och så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Hur använder vi cookies?

Vår webbplats, jobbkaffe.se använder cookies, små text filer som lagras i din webbläsare på den enhet du använder för att besöka servicecompare.se. Cookies möjliggör bland annat att du inte behöver logga in varje gång. De ger oss också chans att analysera våra besökare. Cookies är inte skadliga och ökar inte risken för virus på din dator.

Genom att surfa på jobbkaffe.se webbsida godkänner du vår cookie-policy. Du har dock alltid möjligheten att själv blockera cookies i din webbläsare.

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobila enhet under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker webbplatsen, men försvinner när du stänger din webbläsare.

Tredjepartscookies

Vi använder även ett antal tredjepartscookies. Dessa cookies regleras av de respektive webbplatserna och är inte kontrollerade av oss. Vissa av dessa kan stängas av i webbläsarinställningarna medan andra endast kan stängas av på respektive webbplats enligt de instruktioner som ges där.

  • Google Analytics – används för att generera statistik om trafik och källor.
  • Facebook – används för att generera statistik om trafik och källor.