Kaffe är viktigt på jobbet, men varför är det så?

Gott kaffe är ett måste för många anställda idag. Gott kaffe är just mer än bara gott kaffe för personalen på ett kontor är också viktigt för de anställdas välbefinnande, hälsa och arbetsprestationer.

5 Anledningar varför ditt företag ska investera i en bra kaffebryggare på din arbetsplats!

Att ha en bra kaffebryggare är i princip obligatoriskt på en modern arbetsplats dag. Gott kaffe kommer öka medarbetarnas arbetsprestationer och välbefinnande enligt en ny undersökning. Bra kaffe kan även stärka företagets relationer med samarbetspartners och kunder. Här nedan har vi listat fem anledningar till varför kaffet spelar en stor roll på en arbetsplats.

1: Gott kaffe ökar medarbetarnas nöjdhet

Ibland 843 kaffedrickare uppger hela 89 procent att ett gott kaffe ökar deras arbetsglädje på jobbet. Denna undersökningen gjordes i USA 2015. Vissa av de tillfrågade ansåg till och med att avsaknaden av bra kaffe har en negativ inverkan på deras humor och arbetskapacitet. Till exempel 30 procent blir mindre produktive under dagen och 35 procent nämner att dem blir trötta och irriterade.

Vissa andra vetenskapliga studier bekräftar att humöret kan påverkas negativt om inte får sitt morgon- och eftermiddagskaffe som vanligt. Det är en fördel för dig som arbetsgivare att hjälpa dina medarbetare att få en bra start på dagen genom att få den där goda kaffekoppen direkt på morgonen. Medarbetarna kommer blir mer produktiva på eftermiddagen när dom får sitt kaffe istället för att blir eftermiddagströtta.

2: Bra kaffe förstärker relationerna

I samma undersökning svarade 85 procent av de tillfrågande att en kopp kaffe med en kollega eller kund är ett bra sätt att bygga eller förstärka en relation. Ett inbjudande och trivsamt fikarum på jobbet kan därför vara ett bra sätt att stärka de kollegiala relationerna och samarbetet med kunderna.

Detta bekräftades också i en arbetsmiljöundersökning som visar att kafferasten är ett viktigt socialt inslag som bidrar till att skapa en trivsammare och bättre gemenskap på en arbetsplats.

3: Gott kaffe får oss att slappna av och stressa mindre

Flertalet läkare och psykologer rekommenderar att man tar flera pauser under en lång arbetsdag. När man efter rutin hämtar sin kaffekopp regelbundet minskar man nämligen stressen.

Om man jobbar på ett kontor kan man ta med sig sin närmaste kollega på en tur till kaffebryggan. En 5 minuters paus räcker för att hämta en kopp kaffe och få kroppen och huvudet att tänka på något annat än deadlines och högprioriterade arbetsuppgifter.

4: Gott kaffe ökar dina medarbetares produktivitet

Gott kaffe kommer öka produktiviteten och stärka koncentrationsförmågan på medarbetena.  Detta har man kommit fram till i flera vetenskapliga studier. På så sätt är kaffe en vis kick som kan stärka både arbetsprestationen och uthålligheten. En bra kaffelösning är därför något som är bra för alla medarbetare samtidigt som det gynnar företaget och bolagets lönsamhet.

5. Gott kaffe ger friskare medarbetare!

Att investera i en bra kaffelösning för ditt företag lönar sig – särskilt när medarbetarna tillbringar mycket tid framför datorn. Många kontorsåkommor som spänningar i axlar och nacke, underarmar och handleder kan lindras med ett gott kaffe. En vetenskaplig studie bekräftar detta som visar att medarbetare som drack kaffe upplevde färre problem än medarbetare som inte drack kaffe alls.

Förutom muskel- och ledvärk är det även dokumenterat att kaffe minskar risken för att utveckla en rad av sjukdomar som bland annat hjärt-kärlsjukdomar, cancerformer och typ 2-diabetes. Kaffe kan även bidra för att slippa vissa sjukdomsförlopp, även om det finns många fler faktorer som är inblandade när det gäller utveckling av olika allvarliga sjukdomar.

Gäller dessa saker även på svenska arbetsplatser? Det kan vi undersöka närmare här, vi tittar på svenskarnas kaffevanor och förväntningar på kaffet på arbetsplatserna!

Hur viktigt är kaffe på svenska företag?

Svenskar älskar kaffe och en genomsnittlig svensk dricker i snitt 8,2 kg kaffe per år och det placerar svenskar på 6:e plats på listan över länder i världen där man dricker mest kaffe. Hur viktig del av arbetsdagen är kaffet egentligen och är kontorskaffet tillräckligt gott för svenskarna?

För de flesta svenskarna är kaffet en helig ritual på arbetsplatsen. Det är nästan obligatoriskt att ta en fika under dagen för majoriteten av svenskarna, nästan så man kan tro att det står i grundlagen. En undersökning från 2010 understryker att detta är en bra sak. Kafferasten bidrar oftast till att minska stressen bland medarbetarna och minskar antalet långtidssjuka i arbetsstyrkan. En till två planerade kafferaster per dag ger ett bättre arbetsliv och minskar risken att bli sjukskriven och bränna ut sig.

Detta kanske är förklaringen till att svenska chefer är minst stressade i hela världen. Svenska arbetsplatser har därför oerhört bra skäl att servera kaffe med bra kvalité som medarbetarna vill ha. Att servera bra kaffe förbättrar arbetsmiljön och trivseln i vardagen.

Läs mer: Hyra kaffemaskin

Läs mer: Köpa kaffemaskin

Läs mer: Leasa kaffemaskin