Leasa Kaffemaskin

Leasa en kaffemaskin till företaget!

När ett företaget är i behov av en ny kaffemaskin till företaget så är leasing ett alternativ för att finanserna inköpet. För ett företag som är i behov av en helt ny kaffemaskin till sitt företag är leasing allt som oftast ett aktuellt alternativ för många företag. Många företag är oftast inte intresserade av en stor engångskostnad och är för oftast i behov av en lösning för en längre tid.

Leasing av kaffemaskiner har liknande lösningar och upplägg som att hyra en kaffemaskin. Den stora skillnaden med leasing och hyra en kaffemaskin är att vid leasing har du möjlighet att köpa loss kaffemaskinen efter avslutat avtal. Kaffeavtalen kan skilja sig beroende på vilken leverantör man väljer att skriva avtal med. Läs därför igenom avtalen noggrant för att se vad det står.

Vad ska man tänka på innan man skriver ett leasingavtal?

Innan man signerar ett leasingavtal finns det vissa saker man ska gå igenom för att uppnå bäst resultat. Här nedan kan ni läsa in er på olika tips för att hitta den bästa kaffeleverantören.

Vad kostar det att leasa en kaffemaskin

Det kan vara svårt att ge ett utförligt pris för leasing av kaffemaskiner, främst för att avtalen ser olika ut beroende på kaffeleverantören. Variationerna kan skilja sig mycket på de olika kaffeavtalen. Många kaffeleverantörerna ger speciallösningar beroende på kundernas preferenser.

Övriga faktorer som påverkar leasingavgifterna på kaffemaskiner är:

  • Maskinens marknadsvärde och restvärde
  • Försäkringar
  • Serviceavtalets konstruktion (påfyllning och service)
  • Typ av kaffemaskin
  • Varumärke

Notera att leasing av en kaffemaskin är i längden dyrare än att köpa en kaffemaskin, men är mer passande för ett företag som inte vill investera i en stor engångskostnad.

Hur funkar det att leasa en kaffemaskin?

Kaffemaskins marknaden används varianten med leasing lika ofta som hyra, vid den första anblicken kan de se likadant ut. När man tittar lite närmare skiljer sig det en aning.

Leasing är ett så kallat långtidshyra, det fungerar så att leasinggivaren köper loss maskinen om så önskar och nyttjanderätten går vidare till kunden. Kunden betalar en månadskostnad för att nyttja maskinen och efter avtalet har löpt ut kan man välja att köpa ut kaffemaskinen för restvärdet. Restvärdet på en kaffemaskin ligger som oftast runt 10 till 20 procent av inköpspriset.

Leasing är ett så kallat långtidshyra där man genom en lång period hyr en kaffemaskin och har möjligheten att köpa ur kaffemaskinen efter avtalsperioden löpt ur. Perioden för ett leasingavtal på en kaffemaskin brukar ligga på mellan 3 – 5 år och standard är 36 månader. Som kund kan man få ett anpassat avtal efter sina preferenser, en kortare leasingperiod leder dock oftast till en högre månadskostnad.

Läs mer: Hyra kaffemaskin

Fördelar och nackdelar med leasing av kaffemaskiner

Vid varje betalningslösning finns det både för- och nackdelar. Här nedan kan ni läsa på om för- och nackdelar när det kommer till leasing av kaffemaskiner. Läs igenom noggrant och kolla ifall det är något för er när ni ska överväga att köpa eller hyra en kaffeautomat till ert företag.

Fördelar

Den absolut största fördelen med att leasa en kaffemaskin är att man undviker den höga engångskostnaden. Vilket kan vara fördelaktigt för ett mindre bolag att slippa binda upp fast kapital. Det går även enkelt att budgetera för en fast månadskostnad.

Leasing ger även företagen mer möjlighet att behålla bolagets handlingsfrihet eftersom man inte binder upp något av företagets kapital i en kaffemaskin. Genom att lösgöra kapital frigör mer i sin budget för övriga investeringar som kan ge bolaget mer möjlighet att växa och expandera.

Nackdelar

Kanske den största nackdelen med att leasa en kaffemaskin är att det är en möjlighet att det blir dyrare på långsikt. Det blir en större initialkostnad för att köpa en kaffemaskin, men det blir billigare i längden att köpa en. En avtalsperiod för leasing är 3 – 5 år och är fast. Den fasta perioden gör det oftast svårt att avbryta avtalet i förtid.

Ytterligare en nackdel som kan uppkomma med leasing av en kaffemaskin är att restvärdet kanske inte alltid speglar marknadsvärdet vid avtalsperiodens slut. Restvärdet bestäms när avtalet ingås så det baserad på spekulationer så vid ett uppköp av kaffemaskinen kan priset ibland inte stämma med marknadsvärdet. Detta kan givetvis gälla båda vägarna, restvärdet kan också lika gärna vara underskattat.

Läs mer: Köpa Kaffemaskin

Läs mer: kaffemaskin kontor

Läs mer: Kaffe på jobbet